Follow your own path

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een probleem met het automatiseren van taal.

Dyslectici hebben in meer of mindere mate moeite met het vloeiend en nauwkeurig lezen en spellen van taal en het vlot verwoorden van hun gedachten op schrift of in spraak. Zowel in de schriftelijke als in de mondelinge communicatie, heeft de dyslecticus moeite met het structureren van zijn verhaal, het vertellen van begin naar einde.

Om volledig te begrijpen wat dyslexie is, zijn er twee principes belangrijk:

  1. de linkerhersenhelft en rechterhersenhelft hebben ieder hun eigen eigenschappen. Zo zit links onder andere de taal en rechts het beeld.
  2. Ieder mens heeft één hersenhelft dominant. Net zoals je een voorkeur hebt voor je linker- of rechterhand.

Bij dyslectici is de rechterhersenhelft in het denken en in het verwerken van informatie dominant. Dat betekent dat er een sterke voorkeur bestaat voor het verwerken van informatie in beeld. Iemand die dyslectisch is, heeft daarnaast een natuurlijke zwakte voor het verwerken van taal, net zoals andere mensen bijvoorbeeld moeite hebben met tekenen, muziek of rekenen. Alleen valt dat vaak minder op in onze talige maatschappij.

De meeste mensen verwerken informatie via de linkerhersenhelft en zijn lijndenkers: ze denken van begin naar einde, van oorzaak naar gevolg, van hoofdletters naar punten. Dyslectici denken in beelden en ideeën, hebben een totaalplaatje van het geheel, hebben veel associaties en zien ook daar de verbanden tussen. Als zij dat wat zij denken in woorden moeten vatten, hebben zij meer tijd nodig om te kiezen wat ze gaan vertellen en hun beelden te vertalen in woorden. Ze neigen er naar te beginnen met de kern of conclusie van het verhaal en dat geeft nogal eens verwarring bij de lijndenkers die dan het kader of de inleiding missen. Tegenovergesteld is het voor dyslectici vaak lastig om naar iets te luisteren of iets te lezen waar geleidelijk naar de conclusie wordt gewerkt. Zij willen immers weten waar het over gaat. In zulke situaties lijkt het dat ze dan afwezig zijn of zich niet kunnen concentreren, zoals bijvoorbeeld op school waar de leerkracht stapsgewijs iets uitlegt.

 

Het conceptuele denken

Dit denken waarbij de rechterhersenhelft dominant is, resulteert in een denkwijze en leerstijl die het conceptueel denken wordt genoemd. Deze variatie in denkstijlen wordt ook wel neurodiversiteit genoemd, waarmee wordt bedoeld dat ieder brein anders is en er geen standaard brein bestaat. Dyslexie kan daarom gezien worden als een natuurlijke variatie in de verdeling van kwaliteiten over de verschillende mensen. Om als mensheid vooruit te komen in de wereld hebben we namelijk verschillende mensen nodig en dus ook verschillende denkstijlen.

De andere denkstijl die dyslectici zo kenmerkt, is ook zichtbaar bij mensen met dyscalculie, AD(H)D, autisme en hoogbegaafdheid.

Als dyslecticus heb je dus geen stoornis, maar je behoort tot een minderheid!

Een minderheid, net als linkshandigen of roodharigen. Een minderheid die anders denkt en kijkt en daardoor een heel andere blik op de wereld werpt!

Wilt u meer weten of graag een intakegesprek plannen? Neem dan contact op.

  • Volg ons