Artikel 1 – Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tot het geven van coaching, training of famillieopstelling als deze door de opdrachtgever/klant is aanvaard. Deze kan schriftelijk of mondeling tot stand komen. Een schriftelijke bevestiging vindt plaats vóór aanvang van het traject wanneer dit een hele dag, meerdere dagen of meerdere afspraken beslaat. De bevestiging geeft een omschrijving van de opdracht, de annuleringsvoorwaarden en het tarief.

Artikel 2 – Goed Vakmanschap

Buro Blooming zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3 – Afzeggen afspraken coaching of famillieopstelling

Voor het afzeggen of verzetten van afspraken voor coaching of een famillieopstelling,gelden de volgende regels:

 • Afspraken kunnen meer dan 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 4 – Afzeggen training of workshop

Indien de annulering van een 4-daagse training of een workshop door de klant plaatsvindt binnen een termijn van vier weken voor aanvang van de training, kan Buro Blooming de volgende kosten in rekening brengen:

 • vier tot drie weken voor aanvang v.d. training: 40% van de overeengekomen kosten van de training;
 • drie tot twee weken voor aanvang v.d. training: 60% van de overeengekomen kosten van de training;
 • twee weken tot één week voor aanvang v.d. training: 80% van de overeengekomen kosten van de training;
 • laatste week voor aanvang v.d. training: 100% van de overeengekomen kosten van de training.

Artikel 5 – Overmacht

De regels onder punten 3 en 4 gelden in alle situaties, tenzij er sprake is van overmacht.

Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn:

 • ongelukken, ziekte of het overlijden van de klant;
 • stakingen en extreme weersomstandigheden.

Een dergelijke situatie dient wel direct aan Buro Blooming te worden gemeld.

Artikel 6 – Ziekte e.d. binnen Buro Blooming

Indien de coach/trainer/door buitengewone omstandigheden, zoals ziekte, niet ter beschik­king is op de afgesproken dag en tijd, verplicht deze zich om dit per direct aan de klant mede te delen en binnen een voor beide partijen acceptabele termijn een andere datum te plannen.

Artikel 7 – Factuur betalen

De opdrachtgever tot coaching/training/famillieopstelling dient de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen of betaalt contant na afloop van het consult (als klant en opdrachtgever dezelfde zijn). In dat laatste geval wordt een factuur meegegeven.

Artikel 8 – BTW

Over de overeengekomen prijs wordt 21% B.T.W. geheven.

Artikel 9 – Eigen verantwoordelijkheid

Bij deelname aan een coach-, trainings- of famillieopstelling-activiteit blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de klant zelf. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de deelname. De coach/trainer/famillieopsteller, noch Buro Blooming zelf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de klanten en/of de gevolgen van deelname aan de activiteit.

Artikel 10 – Geheimhouding

De coach/trainer/famillieopsteller is zowel tijdens als na afloop van het coachtraject tot geheimhouding verplicht en behandelt de gegevens als vertrouwelijk.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Buro Blooming heeft een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft, kunt u deze richten aan de directie. Uw klacht wordt dan binnen 14 dagen in behandeling genomen.

Neem contact op
 • AGENDA

  TRAINING ‘EFFECTIEF WERKEN’ MET DYSLEXIE

  12, 13, 19, 20 november (VOL)

  21, 22, 28, 29 januari

  Aanmelden 

  Meer info

  YOGALES

  Maandag van 8.30 – 10.00
  Donderdag van 20.00 -21.30

  Meer info

 • Volg ons