Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Overeenkomst 

Er is sprake van een overeenkomst tot het geven van leerbegeleiding, coaching of training als deze door de opdrachtgever/klant is aanvaard. Deze kan schriftelijk of mondeling tot stand komen. Een schriftelijke bevestiging vindt plaats vóór aanvang van het traject wanneer dit een hele dag, meerdere dagen of meerdere afspraken beslaat. De bevestiging geeft een omschrijving van de opdracht, de annuleringsvoorwaarden en het tarief. 

Artikel 2 – Goed Vakmanschap 

Buro Blooming zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

Artikel 3 – Afzeggen afspraken leerbegeleiding, coaching of training 

Voor het afzeggen of verzetten van afspraken voor leerbegeleiding, coaching of training, gelden de volgende regels: 

  • • Afspraken kunnen meer dan 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. 
  • • Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht. 

Artikel 4 – Afzeggen training of workshop 

Indien de annulering van een 4-daagse training of een workshop door de klant plaatsvindt binnen een termijn van vier weken voor aanvang van de training, kan Buro Blooming de volgende kosten in rekening brengen: 

  • vier tot drie weken voor aanvang v.d. training: 40% van de overeengekomen kosten van de training; 
  • drie tot twee weken voor aanvang v.d. training: 60% van de overeengekomen kosten van de training; 
  • twee weken tot één week voor aanvang v.d. training: 80% van de overeengekomen kosten van de training; 
  • laatste week voor aanvang v.d. training: 100% van de overeengekomen kosten van de training. 

Artikel 5 – Overmacht 

De regels onder punten 3 en 4 gelden in alle situaties, tenzij er sprake is van overmacht. 

Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: 

  • ongelukken, ziekte of het overlijden van de klant; 
  • stakingen en extreme weersomstandigheden. 

Een dergelijke situatie dient wel direct aan Buro Blooming te worden gemeld. 

Artikel 6 – Ziekte e.d. binnen Buro Blooming 

Indien de coach/trainer/door buitengewone omstandigheden, zoals ziekte, niet ter beschikking is op de afgesproken dag en tijd, verplicht deze zich om dit per direct aan de klant mede te delen en binnen een voor beide partijen acceptabele termijn een andere datum te plannen. 

Artikel 7 – Factuur betalen 

De opdrachtgever tot leerbegeleiding, coaching of training dient de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen of betaalt contant na afloop van het consult (als klant en opdrachtgever dezelfde zijn). In dat laatste geval wordt een factuur meegegeven. 

Artikel 8 – BTW 

Over de overeengekomen prijs wordt 21% B.T.W. geheven. 

Artikel 9 – Eigen verantwoordelijkheid 

Bij deelname aan een leerbegeleiding, coaching of training -activiteit blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de klant zelf. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de deelname. De leerbegeleider/coach/trainer, noch Buro Blooming zelf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de klanten en/of de gevolgen van deelname aan de activiteit. 

Artikel 10 – Geheimhouding 

De leerbegeleider/coach/trainer is zowel tijdens als na afloop van het coachtraject tot geheimhouding verplicht en behandelt de gegevens als vertrouwelijk. 

Artikel 11 – Klachtenregeling 

Buro Blooming heeft een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft, kunt u deze richten aan de directie. Uw klacht wordt dan binnen 14 dagen in behandeling genomen.