Privacyverklaring

Blooming coaching & begeleiding  gevestigd aan deZomerdijk 9e 7942 JR Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

 Blooming coaching & begeleiding gevestigd aan deZomerdijk 9e 7942 JR Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze hoofdregel:

Alle gegevens die u ons over uzelf verstrekt, worden NIET aan externe partijen doorgegeven en NIET door externe partijen beheerd of verwerkt!

Uitzonderingen

Op deze regel is 1 uitzondering: De enige uitzondering die daarop wordt gehanteerd is wanneer wij u doorverwijzen naar een andere coach of trainer en uzelf de toestemming heeft gegeven om de gegevens die wij over u verzameld hebben, aan deze coach of trainer door te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in onze digitale en papieren administratie.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamika en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres info@buroblooming.nl of bellen met 06 16 58 0044. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Verzoeken tot inzage van uw persoonlijke papieren gegevens worden alleen via het maken van een persoonlijke afspraak ingewilligd.

 

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen

De enige gegevens die standaard voor elke klant in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en telefoonnummers
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Leeftijd ten tijde van het gevolgde traject
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Het gevolgde traject bij Blooming coaching & begeleiding

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal een wachtwoord beveiligd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij ons niet op digitale wijze vastgelegd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de e-mail of bel 06 16 58 00 44, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens:

 • Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Dynamika verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Heel af en toe voeren wij kleine interne statistische onderzoekjes uit op basis van anonieme gegevens voor het schrijven van een artikel of boek.

Gebruik van cookies

Blooming coaching & begeleiding  maakt gebruik van Cookies, namelijk google analytics. Dit is om het het bezoek aan de website van Blooming coaching & begeleiding  beter te kunnen begrijpen en de diensten goed en overzichtelijk te kunnen aanbieden. Via de website plaatst Google cookies om Google Adwords en – Analytics te laten functioneren. De website van Blooming coaching & begeleiding plaatst zelf geen cookies op uw browser. Blooming coaching & begeleiding  maakt wel gebruik van Google Adwords en – Analytics om beter gevonden te worden en bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden door Google bijgehouden. Deze gegevens gebruikt Blooming coaching & begeleiding  voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website en haar vindbaarheid te verbeteren.

Bewaren van papieren dossiers

Blooming coaching & begeleiding bewaart alle gegevens die uit een intakegesprek of coach- en/of trainingstraject zijn verkregen in een papieren dossier dat achter slot en grendel wordt bewaard. Dit is nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Op grond van de WBP geldt ook dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, voor ons is dat het borgen van goede zorgverlening. Dit volgt uit artikel 10 van de WBP. De wetgever heeft daartoe zelf geen termijn vastgesteld.

Omdat sommige klanten na enkele jaren terugkeren met nieuwe vragen, is het belangrijk voor Blooming coaching & begeleiding  om de gegevens van klanten die een coach- of trainingstraject hebben gevolgd, minstens vijf jaar te bewaren.

Klachten

Blooming coaching & begeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Overigen

Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van klanten van externe bronnen, tenzij met toestemming van de klant zelf.

Beveiliging van persoonsgegevens

Blooming coaching & begeleiding  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaresse via de e-mail of bel: 06 16 58 00 44