Met hart en twee voeten op de grond

De belemmeringen die je ervaart in je leven zoals bijvoorbeeld stress, faalangst, vermoeidheid, dyslexie, je anders voelen of wat dan ook hebben een oorzaak. We gaan samen onderzoeken wat dat is, zodat je ontspannen en vrij jezelf kan zijn. Dat verdient iedereen toch?

Hoe doe ik dat samen met jou?

De methodes die ik daarvoor gebruik zijn coachingsgesprekken, systemisch werk (famillieopstellingen), innerlijk kind werk, EFT (Emotional Freedom Techniques) en praktische ondersteuning. Hieronder licht ik ze allemaal toe.

Door coachingsgesprekken krijg je inzicht en meer bewustwording van je de patronen die jouw belemmeren zoals bijvoorbeeld prestatiedrang, vermijdingsgedrag, angst om te uit te spreken of wat jou ook in de weg zit om je vrij en krachtig te voelen.  Tijdens deze gesprekken richt ik mij op de dieper liggende oorzaken die over het algemeen terug gaan tot in de jeugd. Waarom? Omdat je als kind (ongeveer 0-8 jaar) de ongeschreven regels, overtuigingen, de normen voor het leven mee krijgt. Wat is goed en wat is fout, waar wordt je voor beloond en wat kun je beter niet doen want dan krijg je kritiek, straf, afkeuring of een andere negatieve ervaring. Door je hier bewust van te worden, zul je je eigen gedrag en dat van je omgeving beter kunnen begrijpen en er meer empathie, zachtheid en ruimte voor op kunnen brengen.

De stressvolle momenten, de pijnlijke emoties en trauma’s uit deze kindertijd worden in je lichaam opgeslagen. Daarom werk ik naast gesprekken ook graag lichaamsgericht en met het onbewuste.

We hebben allemaal een vader en een moeder, of je ermee bent opgegroeid of niet. Hoe jij of jouw kind nu in het leven staat en reageert heeft veel te maken met jouw familiesysteem. Hoe dan? In dat systeem, het gezin, maak je van alles mee in de kindertijd en zo hebben jouw ouders ook van alles meegemaakt in hun kindertijd.

Door allerlei situaties kan er een onbalans ontstaan in een familliesysteem. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van een dierbaar iemand, scheiding, misbruik, verslaving en zo zijn er allerlei andere heftige situaties die een grote impact kunnen hebben. Een familiesysteem is in balans als de volgende 4 wetmatigheden worden gevolgd:

Ieder heeft zijn eigen plek in het systeem (oudste, jongste etc.)
Geven en nemen horen in balans te zijn binnen een systeem, dus ouders zorgen voor hun kind en niet andersom.
Ieder heeft zijn eigen lot te dragen
Iedereen hoort erbij, dus ook overleden kinderen, de oom of tante waar geen contact mee is…

Vaak komt het voor, dat door een heftige situatie de balans juist wordt verstoord. Een kind gaat bijvoorbeeld zorgen voor zijn/haar ouders nadat zij een kind hebben verloren. Na een scheiding wil een zoon nog wel eens de positie van zijn vader innemen en daarmee komt hij op een verkeerde plek in het systeem terecht. Onbewust neemt hij deze rol op zich. Soms gaat een ouder zelf ook leunen op bijvoorbeeld een zoon of dochter omdat de ouder het lastig vindt zijn verantwoordelijkheid te nemen in het leven. Kinderen zijn snel geneigd te zorgen en willen het verdriet dragen voor hun ouders. Ze willen namelijk niks liever dan dat het goed gaat met hun ouders. Ze proberen als het ware de emotionele pijn weg te nemen of op te lossen. Dit alles zorgt voor een onbalans in het systeem en kan zich op allerlei minder zichtbare manieren uiten door bijvoorbeeld vermoeidheid, angsten, pesten, verslavingen etc. Ook in je volwassen leven kan jij dus met iets lopen wat je hebt gedragen voor jouw ouders, of omdat je op een verkeerd plek bent komen te staan.

Onverwerkte emoties in de famillielijn

Als de pijnlijke ervaringen van ouders, grootouders etc. niet worden verwerkt dan worden die als vanzelf doorgegeven aan de volgende generatie. Zo kan het dus heel goed dat je als kind belast bent geraakt met onverwerkt verdriet van je vader of moeder of van grootouders of zelfs daarvoor.

Het hoeft jou dus niet te zijn overkomen en toch kan je er last van hebben. Als kind ben je namelijk emotioneel verbonden met je ouders. Emoties waar zij zich niet bewust van zijn en/of niet verwerken worden dus via die emotioneel connectie zo doorgegeven. Trauma’s kunnen dus ook generaties lang zich herhalen of dat generaties er mee belast zijn, tot dat iemand in de familie bereid is dit te transformeren.

Famillieopstellingen is een effectieve methode om deze blokkades in kaart te brengen en weer te laten stromen. We kunnen op verschillende manieren een opstelling neerzetten. Ik werk graag met opstellingen in de verbeelding maar ook met playmobiel poppetjes.

Ieder van ons heeft bewust en onbewust een kind in zich. Je kent vast het vrolijke, onbevangen en nieuwsgierige kindgevoel in jezelf. Dat geeft vaak een gevoel van geluk. Daarnaast hebben we ook het gekwetste, boze, verdrietige kind (of kindstukken) in ons. Het zijn emoties uit de kindertijd die nog niet verwerkt zijn. Door contact te maken met het kind in jezelf en de situatie waarin het gekwetst is, afgewezen, bang was etc. kan de pijn die daarbij hoort vrij worden gezet  Je doorvoelt de pijn opnieuw, maar nu is er een veilige haven waarin jouw pijn de ruimte krijgt en kan worden losgelaten. Als kind ben je in de overleving geschoten en je gaan aanpassen, door te pleasen, of juist door te gaan strijden en verzet te gaan tonen. Nu kan je dat gaan loslaten waardoor je dichter bij jezelf kan komen en meer ruimte, voor plezier en vrijheid kan ervaren.

EFT is een trauma-helingstechniek waarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, neurologie, acupressuur worden gecombineerd. Tijdens een sessie gaan we terug naar stressvolle en pijnlijke momenten. En hoewel dat in eerste instantie als zwaar kan worden ervaren en we er liever van weg willen lopen, is het heel helend en bevrijdend om de pijn echt aan te kijken, te doorvoelen en los te laten. Loslaten is namelijk niet iets wat je kan doen door het te denken, het is echt een gevoelsmatig en emotioneel proces. EFT is lichaamsgericht en je klopt letterijk de pijn uit je lichaam.

EFT kun je inzetten bij alles wat met stress te maken heeft en emoties zoals angsten woede, verdriet en schaamte. We kennen allemaal situaties die we als stressvol ervaren en waar we angst, verdriet of een andere intense emotie ervaren, zoals bijvoorbeeld spreken in het openbaar. Ook gedachtes en overtuigingen zoals ‘ik ben niet goed genoeg’ geven stress en zijn vaak gebaseerd op een dieperliggende angst en verdriet uit de kindertijd.  EFT kan je inzetten bij traumatische ervaringen zoals misbruik, verwaarlozing, onveilige jeugd en zo is er natuurlijk veel meer op te noemen.

 • Stress
 • Burn- out
 • Vermoeidheid
 • Ziekte
 • Pijn
 • Rouwverwerking
 • Depressie
 • Trauma
 • Fysieke klachten
 • Chronische fysieke klachten
 • Fobieën
 • Angsten
 • Concentratiestoornis
 • Verslavingsproblematiek
 • Overige toepassingen: Blozen, Stotteren, eetproblemen en meer

Achtergrond EFT

De grondlegger van EFT is Gary Graig. Onverwerkte stressvolle herinneringen en trauma’s zijn de werkelijke oorzaak van alle emotionele en/of fysieke klachten. Door te tikken op de accupressuur punten terwijl je met je aandacht bij het stressvolle moment bent, wordt de stress losgelaten en wordt er tegelijkertijd een stofje naar je brein gestuurd met de boodschap om te ontspannen. Het angstcentrum (de amygdala) leert zo dat het geen signaal meer hoeft af te geven. Dat houdt in geen angstreactie en de stresshormonen hoeven niet geactiveerd te worden.

EFT is heel effectief en wetenschappelijk bewezen

EFT is lichaamsgericht en trauma en stressvolle herinneringen zitten in ons lichaam opgeslagen. Je gaat de pijnlijke ervaringen dus niet allen begrijpen en analyseren, maar echt de oorzaken ervan aanpakken en loslaten in je lichaam. Dat dit effectief is, is onder andere bewezen een studie van Harvard medical school. Hier is aangetoond dat het stressgehalte van de cliënt na EFT- behandeling significant is gedaald. Dr. Dawson Church en zijn onderzoeksteam heeft ook een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EFT. Hierbij werd het cortisolgehalte van 83 vrijwilligers gemeten en die werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep kreeg één uur E.F.T. De tweede groep kreeg één uur psychotherapie (gesprekstherapie). De derde groep (de controlegroep) kreeg geen enkele behandeling. De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat het cortisolgehalte van de eerste groep, de EFT groep, na één behandeling van een uur, met 24% was gedaald. De tweede en de derde groep lieten geen verandering zien in hun cortisolgehalte.

Voor kinderen, jongeren en/of volwassenen die vastlopen op school of in het werk bied ik ook praktisch ondersteuning. denk hierbij aan begeleiding op het gebied van plannen, lezen, schrijven, ordenen. Ik heb verschillende methodes en ervaring waar ik uit put. de belangrijkste methode die ik hanteer is luisteren en kijken naar de persoon die voor mij zit en wat e nodig is om de belemmering om te zetten in iets wat je zelf kan en succes sin hebt. de aanpak is positief en gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Mijn inspiratie

Er zijn heel wat mensen die mij hebben geïnspireerd en nog steeds inspireren met hun visie, onderzoek, methodes en vooral hun liefdevolle kijk op de mens en de wereld. Dit zijn o.a.  Peter Levine, Alice Miller, Bruce Lipton, Mahatma Gandhi, Anastasia, Sjan Verhoeven

Tijdens de coaching raad ik vaak boeken of artikelen aan omdat ik geloof in zelfonderzoek en dat de kracht in ons zelf zit. Soms is het alleen nodig om het even op het op gang te brengen of aan te wakkeren.