training effectief werken dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid

Kijk door de bril van neurodiversiteit

Er is geen norm alleen verschil

Neurodiversiteit betekent eenvoudig weg dat er verschillen zijn tussen breinen van mensen en dus verschillende manieren van denken en leren. Het standaardbrein bestaat dus niet, zo stelt Thomas Armstrong in zijn boek Neurodiversity (2010). Net zoals we biodiversiteit, culturele en raciale diversiteit hebben, is er ook sprake van diversiteit in breinen, wat hij neurodiversiteit noemt. De variatie in breinen is waarschijnlijk van cruciaal belang voor het overleven van de mens als soort. Zo bestaat er ook geen standaarddier, geen standaardbloem en dus ook geen standaardmens; en zeker geen standaardbrein.

Positieve taal

Zo geeft de term neurodiversiteit aan dat er een rijke variatie bestaat aan soorten hersenen met ieder zijn eigen potentie en kwaliteiten. Voor mij is het essentieel om met een positievere taal de functies van het brein te beschrijven en uit te gaan van de potentie en kwaliteiten in plaats van de tekortkomingen en stoornissen. Dat is beter voor het zelfbeeld en de eigenwaarde van mensen. Het geeft juist vertrouwen en het gevoel van ik heb een gebrek of een stoornis, beschadigd juist eerder het zelfvertrouwen. Laten we daarom hiermee stoppen.

Labels loslaten

Ik wil iedereen uitnodigen om door deze bril van neurodiversiteit naar jezelf, je kind, leerlingen, collega’s etc. te gaan kijken. Laten we de labels, diagnose loslaten en kijken naar de mens, jong en oud, en zijn leerbehoefte, kwaliteiten en hoe hij of zij deze kan ontwikkelen. Het mooie aan neurodiversiteit vind ik dat het gelijkwaardig is en dat geeft ruimte, vertrouwen en ontspanning. Het gaat om wat je kan en wat je nodig hebt en deze benadering maakt dat je kan groeien. Dat is de weg vooruit.

Linkerhersenhelft versus rechterhersenhelft

De samenleving is op dit moment ingesteld op een standaardbrein gericht op de linkerhersenhelft en daarmee een lineaire denkstijl. Mensen met dyslexie, AD(H)D, hoogbegaafdheid en PDD-NOS hebben juist de rechterhersenhelft dominant. Daarom ervaart deze groep mensen vaak problemen op het gebied van school en werk. Het is belangrijk om te gaan beseffen dat het een systeemgerelateerd probleem is en niet een probleem of stoornis van deze mensen in hun hersenen. Het systeem van het onderwijs en ook de manieren van werken binnen het bedrijfsleven en organisaties zijn toe aan verandering. Verandering die inspeelt op diversiteit op alle vlakken. We zijn als mensen nu eenmaal op zoveel vlakken anders en uitgaan van een norm is beklemmend en belemmerend voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

Weten wat je waard bent

Laten we uitgaan van wat mensen kunnen, hun talentenen passies en hiermee op jonge leeftijd mee starten. Dat maakt kinderen en volwassenen gelukkiger en daarmee de wereld weer een stukje mooier.

Wat zou de wereld toch saai zijn als we allemaal hetzelfde zijn. Die verscheidenheid geeft juist kleur aan onze maatschappij. Weten wat je waard bent en hoe je daar invulling aan kunt geven in je leven, dat ontdekken is echt waardevol

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Kijk dan eens hier:

 

 

Training effectief werken Coaching dyslexie, AD(H)D, HB, HSP